• Persoonlijke aanpak
 • MfN register mediator
 • Het kind staat centraal
Tel: (06) 21 69 59 60

Verblijfsregeling scheiden

Een belangrijk onderdeel voor het welbevinden van de kinderen is hoe jullie je zorg en hun verblijf na de scheiding zullen gaan regelen.  Het schept duidelijkheid voor de kinderen én voor jullie als ouders.  Er bestaat geen ideale verblijfsregeling. Je zult moeten uitproberen, aanpassen, compromissen sluiten, voordat je een regeling hebt gevonden die bij je kinderen passen. Daarbij hangt alles ervan af of je als ouders in staat bent om je ouderschap na een scheiding op een goede manier vorm kunt geven. 

In het algemeen bestaat een verblijfsregeling uit een regeling die ligt tussen een verdeling bij helfte (co-ouderschap) en een omgangsregeling van een weekend per veertien dagen. Daarbinnen zijn er meerdere variaties mogelijk.
 

Vragen verblijfsregeling:

Voor het invulling geven aan de verblijfsregeling zullen een aantal vragen beantwoord moeten worden.
Welke kenmerken hebben onze kinderen?
 • Hoe reageren je kinderen op verandering? 
 • Welke steun hebben ze daarbij nodig?
 • Hoeveel structuur zijn ze gewend?
 • In welke ontwikkelingsfase zijn onze kinderen?
 • etc
 Hoe ben jij als mens binnen het voortgezet ouderschap?
 • Hoe goed kun jij omgaan met structuur?
 • Hoe flexibel ben je als iets net anders loopt dan gepland?
 • etc
 Wat kunnen jullie als ouders logistiek regelen?
 • Wat zijn jullie nu gewend qua fysieke zorgverdeling?
 • Kan jouw zorgtijd,  indien nodig, worden uitgebreid irt je werk of belastbaarheid?
 • Welk effect kan een regeling hebben op je inkomen? 
 • Zijn jullie kinderen bekend met buitenschoolse opvang en/of kinderopvang?
 • Kunnen jullie beide voor het vervoer van je kind of kinderen zorgen?
 • Zijn jullie bereid voor langere tijd in elkaars nabijheid te blijven wonen en je daar aan committeren? 
 • Hoeveel vakantiedagen heb je tot je beschikking om de vrije dagen, vakantiedagen en ziektedagen van je kinderen op te kunnen vangen?
 • etc
In hoeverre ben je als ouder emotioneel en fysiek beschikbaar voor de kinderen?
 • In hoeverre kun je je volle aandacht geven aan de kinderen als ze bij je verblijven?
 • In hoeverre kun je fysiek de zorgtaak tijdens hun verblijf dragen?
 • Wat kan je wel? En waar heb je hulp bij nodig? En is die hulp te organiseren?
 • etc
De antwoorden op deze (en meer) vragen bepalen de uitgangspunten voor het opstellen van de verblijfsregeling. Als jullie mediator zal ik jullie hierin begeleiden en informatie geven over onder andere belangrijke kenmerken ten aanzien van de ontwikkelingsfase van je kinderen. Meer weten. Vraag hier een kennismakingsgesprek aan.
 

Aandachtspunten verblijfsregeling

Het opstellen van een regeling als je meerdere kinderen hebt is over het algemeen makkelijker dan wanneer er sprake is van enigs kind. Meerdere kinderen vormen na de scheiding als het ware een nieuw kerngezin, namelijk de kinderen onderling. Zij kunnen elkaar dus ondersteunen als een regeling niet precies aansluit bij de ontwikkelingsfase van een van de kinderen.
 
Bij elke regeling geldt een positief antwoord op: Kun je de verblijfsregeling waar maken? Met andere woorden, kunnen de kinderen op je rekenen? Kinderen zijn na een scheiding gevoeliger voor teleurstellingen.
 
Verander gewoontes van de kinderen niet te veel. Probeer hun gewone dagelijkse en wekelijkse ritme zo min mogelijk te wijzigen. In een later stadium is een praktische aanpassing beter bespreekbaar.
 

Tot slot

Kinderen hoeven geen beslissing te nemen over hoe vaak en bij wie ze na de scheiding gaan wonen. Maar het is zeker heel prettig en helpend om naar je kind te luisteren. Tenminste als je dit luisteren doet met nieuwsgierigheid en ruimte kunt laten voor alles wat je kind aangeeft. Ook al is dat niet wat je als ouder graag wil horen.
 
 

Klantervaring

Ik dacht dat doen we zelf wel even. Het bleek toch handig te zijn om iemand zoals jij te hebben die ons op respectvolle wijze door gevoeligheden wist te loodsen.
Dhr. van de W.

Aangenaam ik ben Ine Bolssens

Als echtscheidingsmediator ben ik gespecialiseerd in het begeleiden van gesprekken om tot het beste resultaat te komen.

Waarmee kan ik je helpen?

Ouderschapsplan

‘Een ouderschapsplan gaat niet over rechten maar over verantwoordelijkheden.’ Scheiden betekent het einde van een relatie tussen twee volwassenen, maar niet het einde van de relatie tussen ouder en kind. Kinderen blijven de ondersteuning en liefde van hun ouders nodig hebben.