• Persoonlijke aanpak
  • MfN register mediator
  • Het kind staat centraal
Tel: (06) 21 69 59 60

Ouderschapsplan

‘Een ouderschapsplan gaat niet over rechten maar over verantwoordelijkheden.’

Scheiden betekent het einde van een relatie tussen twee volwassenen, maar niet het einde van de relatie tussen ouder en kind. Kinderen blijven de ondersteuning en liefde van hun ouders nodig hebben. Kinderen gedijen het beste bij gescheiden ouders die de verantwoordelijkheden en beslissingen over hen kunnen delen. Voortgezet ouderschap dus. Dit betekent dat je onderscheid zult moet kunnen maken tussen ex-partner zijn van elkaar en samen ouder zijn van je kind.

Voortgezet ouderschap

Juist nu jullie als partners (overwegen te) gaan scheiden is het belangrijk om vroegtijdig samen goed over het (voortgezet) ouderschap na te denken. Wat willen we voor onze kinderen creëren? Wat mogen ze van ons verwachten? Hoe gaan we daar aan voldoen?
Jullie visie op deze gezamenlijke opvoeding en voortgezet ouderschap omzetten in praktische uitvoering, doe je met behulp van het opstellen van een ouderschapsplan.

Ouderschapsplan

Een ouderschapsplan is een schriftelijke overeenkomst van de praktische uitvoering van het voortgezet ouderschap. Het bevat onder andere afspraken over hoe jullie de opvoeding en zorg van jullie kinderen uitgevoerd willen zien. Het ouderschapsplan richt zich op de toekomst. De belangen van het kind staan centraal. Goed ouderschap is geen wedstrijd. Het gaat over: ‘Wat gun je je kind en wat gun je elkaar?’

Waarom een ouderschapsplan

Kinderen hebben het meest last van aanhoudend conflict tussen ouders. Het opstellen van een ouderschapsplan bij echtscheiding met kinderen zorgt voor een houvast. Voor de kinderen en voor jullie als ouders. Goede afspraken kunnen onnodige conflicten voorkomen. Wil je voor je kinderen een ‘zorgenloze’ beleving van jouw ouderliefde en ondersteuning creëren, dan is goed overleg en komen tot gezamenlijke afspraken die duurzaam zijn en gedragen worden, ontzettend belangrijk .

Voor wie

Gezien het belang van een ‘zorgenvrije’ opvoeding van kinderen, en de ervaring binnen mijn praktijk, raad ik alle (bijna) gescheiden ouders met klem aan om een ouderschapsplan te maken. In de meeste gevallen is dit ook verplicht bij de wet.

Welke onderwerpen

Het plan heeft betrekking op onderwerpen als:
• Het gezag en de verblijfplaats van het kind
• Communicatie en informatie
• School en medische zaken
• Zorgverdeling en de contacten tussen ouder en kind
• Financiën
• Overige zaken
Een ouderschapsplan moet regelmatig worden aangepast aan de voortdurend veranderende situatie en ontwikkelingen van jullie kind(eren)

Rol van de mediator

De ervaring leert dat de gedachten en emoties rondom het scheiden als partners vaak vertroebelend kunnen werken bij het invullen van de vernieuwde ouderrol. Mijn rol als mediator is onder andere deze vertroebeling te herkennen en voor jullie zichtbaar te maken, zodat alle belangen en de belangen van de kinderen in het bijzonder, gediend blijven en de focus toekomstgericht is.

Elk ouderschapspan is uniek

Een ouderschapsplan is voor elke situatie uniek. Het past bij jullie kinderen en hun behoeften en wensen. En het past bij jullie als ouders. Door de juiste vragen te stellen zal ik als mediator jullie stimuleren over de nieuwe situatie na te denken en bij belangrijke zaken stil te staan, nieuwe perspectieven te zien en optimale oplossingen te bedenken.

Download voorbeeld ouderschapsplan

Heb je een vraag of wil je vrijblijvend kennismaken?

Neem dan contact op door onderstaand formulier in te vullen:

Klantervaring

Dank voor je oog voor detail. We kunnen nu met een goed gevoel afscheid nemen als partners.
A.

Aangenaam ik ben Ine Bolssens

Als echtscheidingsmediator ben ik gespecialiseerd in het begeleiden van gesprekken om tot het beste resultaat te komen.

Waarmee kan ik je helpen?

Echtscheiding mediation specialist

Ine stimuleert in haar aanpak mensen om de communicatie met zichzelf en hun partner aan te gaan en vanuit dit nieuwe perspectief (anders) naar zaken te gaan kijken, met als doel tot een betere oplossing te komen. Lees meer over Ine Bolssens.